Foglalkozásaink

Alapozó terápia

Ha a gyermek még óvodás, akkor azért nagyon fontos, hogy már egészen korai kisgyermekkorban felfigyeljünk az eltérő fejlődésre, hogy mielőbb szakemberhez forduljunk és lehetőleg már 5 éves (nagycsoportos) korban megkezdjük a gyermek célzott fejlesztését, mert így meg tudjuk előzni az iskolai kudarcok kialakulását.

Az iskolai kudarcok nagy többségének hátterében az idegrendszer éretlensége áll. Ha az alapozó terápia segítségével újrastrukturáljuk az idegrendszert, az iskolai problémák fokozatosan megoldódnak.

Ayres terápia

Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az egyes érzékek működésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek. Az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége az idegrendszer éretlenségének a következménye.

Milyen esetben javasolt:

 • szülési traumák után,
 • koraszülötteknek,
 • megkésett mozgásfejlődés esetén,
 • összerendezetlen mozgású gyermekek számára,
 • hiperaktív, vagy éppen túl passzív gyermekeknek,
 • figyelem és tanulási zavarok esetén,
 • viselkedés zavar esetén,
 • autisztikus megnyilvánulásoknál,
 • cerebrális parézis (központi idegrendszeri sérülés) esetén.

Iskola előkészítő foglalkozás

A nyugodt iskolakezdésért!

Ez a fejlesztésünk is kiscsoportos foglalkozás keretein belül zajlik, ahol a fejlesztő mindig egy-egy tanuláshoz szükséges részterület fejlesztését célozza meg. Nild terápiás elemek is megjelennek a foglalkozások alkalmával.

Módszereink változatossága, a nyugodt légkör, a játékos feladatmegoldás, az interaktív foglalkozások lehetőséget biztosítanak a sikeres iskola kezdéshez.

Kiknek ajánljuk:

 • iskola kezdés előtt álló óvodásoknak,
 • akik nehezen illeszkednek be,
 • szociális kapcsolataikban valamilyen zavar áll fenn,
 • idegrendszeri érettlenség miatt maradtak még az óvodában,
 • évvesztesek,
 • képességeik megfelelőek, csupán szeretnének játékosan ráhangolódni az iskolakezdésre

NILD Tanulási Terápia

A NILD Tanulási Terápia, egy komplex fejlesztő terápia (nyelvi, matematikai és tanulás módszertani területeket fejleszt) tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, amely integráltan fejleszti az összes tanuláshoz szükséges képességet, és részképességet. Öt éves kortól alkalmazható, minden korosztálynál.

Korai fejlesztés

Korai fejlesztésre azoknak a gyermekeknek van szüksége (0-4 éves korig), akiknek fejlődése eltér az életkori átlagtól. Abban az esetben, ha gyermeke fejlődésével kapcsolatban elbizonytalanodik, érdemes korai fejlesztéssel foglalkozó szakembert felkeresni, aki egy komplex vizsgálat keretében megismeri a gyermek eddigi élettörténetét, a probléma mibenlétét, illetve megfigyeli a gyermek mozgását, értelmi fejlődését, reakcióit, érzelmi életét, érzékszerveinek működését, játéktevékenységét, szociális viselkedését. A komplex vizsgálat során a szakember tanácsokkal, feladatokkal látja el a szülőt.

Homloklebeny tréning

A homloklebeny terápia egy speciális mozgásterápia, mozgásos gyakorlatok segítségével ingereljük az úgynevezett frontális lebeny, homloklebeny területét. A mozgással elsajátított, begyakorolt, több területet egyszerre aktiváló -beszéd, gondolkodás, kéz-láb-fej - gyakorlatok által tanulási helyzetben is aktiválódnak az általunk tréningezett készségek, amit aztán az élet egyéb területein is bekapcsolhatunk.

Olyan gyermekeknek ajánljuk:

 • akiknek nem részképesség problémák miatt jelentkeznek figyelemkoncentráció, memória zavarai,
 • akiknek a feladatok megtervezése, szervezése, korábbi ismeretekkel, tapasztalatokkal való összehasonlítása, több, automatikus tevékenység összehangolása nehezíti az előmenetelét,
 • illetve azoknak is, akik rugalmas, feladathoz adaptált gondolkodás útján kívánják a meglévő készségek, képességek széles körét tréningezni.

Logopédia

Széleskörű logopédiai ellátást nyújtunk a beszédhibával, beszédzavarral, nyelv- és beszédfejlődési zavarokkal, vagy az utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.

Kínáljuk mindazoknak az érdeklődőknek, akik saját vagy gyermekük beszédének állapotáról szívesen beszélgetnének szakemberrel. Sok szülő nem tudja, hogy felmerülő kérdései valós problémára vonatkoznak-e, aggodalmaik jogosak vagy eltúlzottak-e. Ennek eldöntéséhez tudunk segítséget adni a részletes diagnosztika, majd szükség esetén a megfelelő logopédiai foglalkozások formájában.

Kineziológia

A kineziológia egy olyan természetgyógyászati módszer, amellyel a testi-lelki-szellemi harmóniánk és egészségünk megőrzése vagy azok helyreállítása lehetséges.

A kineziológiai kezelés, melyet oldásnak nevezünk, során az egyén jelenlegi problémájának hátterében lévő lelki okokat tárjuk fel a korrekciós technikákkal pedig megszüntetjük azokat.

A kezelés lehetőséget nyújt arra, hogy a jelen betegség okát, az adott probléma gyökerénél tárjuk fel és szüntessük meg.

A módszer alkalmas többek között:

 • stressz oldására,
 • félelmek, szorongás kezelésére,
 • betegségek lelki okainak feltárására,
 • partnerkapcsolati gondokra,
 • krízishelyzetek kezelésére.